// АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ШЕШІМДЕРДІ ЖЕТКІЗУ, ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ

Күмәнді операцияларды анықтау жөніндегі шешім

Клиенттердің бастамасымен жасалған және реттеушілік талаптар мен Банктің ішкі бақылау қағидаларының талаптарына жататын күдікті операцияларды анықтауға мүмкіндік береді, талдау құралдарын (KYC), клиенттердің контрагенттерін сыртқы жүйелердің деректерімен байыту арқылы талдау мүмкіндігін береді.

 • Компанияның басқа жүйелерінен (соның ішінде төлем жасамау тәртібі, үлестестігі) клиенттің тәртібі туралы деректермен, сонымен қатар сыртқы анықтамалықтармен, тізімдермен, мемлекеттік қызметтермен байыту
 • Өтінімдерді берілген қағидалар жиынтығына, скорингтік үлгілерге және аномалияны анықтауға сәйкес online-режимде тексеру
 • Өтінім (өтінімдер тобы, клиент, агент, сауда нүктесі) бойынша пайым қалыптастыру
 • Пайымды Компанияның атқару кешеніне беру (бас тарту, тоқтата тұру, тергеу)
 • Алаяқтық немесе күдік фактілері бойынша қызметтік тергеулер жүргізу
 • Тарихи негізде қағидалар мен скоринг жұмысын модельдеу

Қосымша мүмкіндіктер

 • Қара/ақ тізімдерді жүргізу
 • Транзакцияларды, клиенттерді, қызметкерлердің әрекеттерін бағалау
 • Қағидалар жасауға арналған құрастырушы
 • Талдау үшін қолжетімді барлық сипаттамалар бойынша байланысты талдау (кесте құру)
 • Операциялар негізінде клиенттің / қызметкердің тәртібін профильдеу, рөлдік модель мен клиент сегментін ескере отырып, есеп жүйелерімен немесе АТ қызметтерімен жұмыс істеу сипаты. Қалыпты тәртіп профилінен ауытқуларды анықтау.
 • Клиенттер, қызметкерлер, контрагенттер бойынша KYC
 • Субъектінің тәртіп ерекшеліктерін талдау (клиент, қызметкер)
 • Әртүрлі біріктіру тәсілдері
 • Сыртқы бедел дерекқорларын, қара тізімдерді (IP, құрылғылар, «дроппер» клиенттер және т.б.) пайдалану, мамандандырылған қызметтермен біріктіру мүмкіндігі.
 • Қағидаларды өз бетінше параметрлеу және есеп дайындау мүмкіндіктері
Фродты анықтауға арналған 100+ алгоритм білім дерекқоры
Шығындарды азайту, 95% алдын аламыз
Шешім шығару, қызметкерлердің жұмыс тиімділігі 5-7 есе артады